Prognose van eierstokkanker

Voor de prognose van eierstokkanker zijn er door artsen en onderzoekers speciale stadia ontwikkeld. Deze stadia assisteren bij het stellen van de juiste eierstokkanker prognose. De meest gebruikte methode voor het stellen van de prognose van eierstokkanker is de FIGO-indeling. Deze indeling hangt samen met de informatie die wordt gekregen uit een operatie. Bij deze operatie wordt weefsel weggehaald en onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen. Dit weefsel wordt gehaald uit de baarmoeder, eierstokken en eileiders. Tevens kan er worden gekeken naar de aanwezigheid van kankercellen in het peritoneum (buikvlies).

De FIGO-indeling bestaat uit vier stadia, vanaf IIB t/m IV spreken we van een gevorderd stadium.

Bron: Diagnoseeierstokkanker.nl Voorkomen* Vijfjaars-overleving**
Stadium I De tumor is beperkt tot de eierstokken 28 % 83-90%
IA De tumor is beperkt tot één eierstok en het kapsel is intact
IB De tumor is beperkt tot beide eierstokken en de kapsels zijn intact
IC De tumor is beperkt tot één of beide eierstokken, kapsel is gescheurd of tumorweefsel op oppervlak van eierstok of kwaadaardige cellen in het peritoneaal (spoel)vocht
Stadium II De tumor is aanwezig in één of beide eierstokken met uitbreiding naar het bekkengebied 8 % 66-71%
IIA Uitbreiding naar baarmoeder en/of eileiders
IIB Uitbreiding naar andere structuren in het bekken (zoals de blaas of het rectum)
IIC Uitbreiding naar het bekken met kwaadaardige cellen in het peritoneaal (spoel)vocht
Stadium III De tumor is aanwezig in één of beide eierstokken met peritoneale uitbreiding buiten het bekken of metastasering in de lymfeklieren 50 % 33-47%
IIIA Microscopische peritoneale metastasering buiten het bekken
IIIB Macroscopische peritoneale metastasering buiten het bekken waarbij de grootste metastase een diameter heeft van ≤ 2cm
IIIC Peritoneale metastasering buiten het bekken waarbij de grootste metastase een diameter heeft van ≥ 2cm en/of metastasering in de regionale lymfeklieren
Stadium IV Metastasen op afstand in de lever, longen of andere organen 13 % 19%

 

* Percentage patiënten met eierstokkanker dat in dit stadium wordt gediagnosticeerd

** Percentage patiënten dat 5 jaar na diagnose nog in leven is.